Reklam - Medya ve Sosyal Medya - Interactive

Markanın medya ve internet dünyasında tanınırlığının arttırılması ve hizmetini geniş bir kitleye ulaştırma şeklidir.

Reklam - Medya

Markanızın gücü, hitap ettiğiniz kitle ile aynı yerde olabildiğiniz sürece artacaktır. Günümüzde yaş, cinsiyet ya da gelir grupları ne olursa olsun tüm müşterilerinizin Facebook ve Twitter’da olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bugüne kadar markaların kendi web siteleri ya da başka web sitelerindeki tanıtımları için üretilen içerikler, tek taraflı ve mümkün olduğunca interaktivite gerektirmeden bilgilendirmeye yönelik içeriklerdir. Bu tip içeriklerin günümüzdeki etkisi, düşük olmaktadır. Sosyal medya sayesinde karlılığınızı artırmak için, farklı mecralarda farklı içeriklerle markanızı temsil etmeniz ve mesajınızı iletmek istediğiniz herkesle açık bir iletişime geçmeniz gerekmektedir. Günümüzün rekabete dayalı pazarında sosyal medya, markaların müşterileri ile olan ilişkilerinde büyük bir değişim yaratmıştır. Müşteri tabanınıza ulaşmak için telefon rehberi, televizyon ya da radyo gibi unsurların hızlı ve yararlı olduğu günler geride kalmıştır. Bugün birçok tüketici, markaların iletişim bilgilerine yalnızca web aramaları ile ulaşmaktadır. Dolayısıyla küçük ve büyük tüm işletmeler ve karlılığını artırarak tanınmak isteyen markalar için sosyal medya, oyunun kurallarını değiştirmiştir denilebilir. Ancak, birçok şirket sahibi veya yöneticisi, sosyal medya’yı karlılığı ve bilinirliği artırmak için stratejik biçimde kullanamamaktadır. Bu yüzden, sosyal medya içerik yönetimi için profesyonel çözümlerden yararlanan markalar, rekabette ön plana çıkmaktadır. Sosyal medya içerik yönetiminin bir faydası da, markanızın arama motorlarında daha üst sıralarda çıkmasına yardımcı olmasıdır. Google ve Bing başta olmak üzere tüm arama motorları için, doğru bir sosyal medya içerik yönetimi ile markanızın bilinirliğini arttırabilirsiniz. Şirketinizin ya da markanızın tüm sosyal medya mecralarındaki varlığını temsil etmek ve içeriğinizi yönetmek için profesyonel çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Facebook, Twitter, Google , Linkedin, Youtube gibi farklı ihtiyaçları ve stilleri olan mecralarda içerik yönetimi hizmetlerini ajansımızdan alabilirsiniz.


Sosyal Medya - Interactive

Son zamanların ilerleyen bilgi teknolojisi, reklam sektörünü de etkisi altına almaya başlamıştır. geleneksel reklamcılığın yapısında değişimler yaşanmaya, kullandıkları mecralar farklılaşmaya başlamıştır. normal ajanslar varlıklarını sürdürürken bir de interaktif ajanslar reklam sektöründe yerlerini almaya başladılar. Reklamcılığın iki tarafında duran, reklam veren firmalar ile reklam ajansları, yeni gelişen internet mecrasına yavaş yavaş kanalize olmaya başladılar. İnternet reklam mecrası Hem sabit giderleri en aza indirmekte hem de toplam maliyetleri düşürmektedir. Teknolojik gelişimin ürün olan internetin yaygınlaşması, tüketicilerin isteklerinde olan artış, firmalar arası rekabetin artışı, normal ekonomik yapıya etki edip, firmaların reklam stratejilerini değiştirmelerine neden olmuştur. İnternetin getirdiği en önemli yenilik te, alıcı ve satıcı arasında ki bilgi ve veri akışının aynı anda sağlanabilmesi olmuştur. İnteraktif pazarlama, hedef kitlelerin davranışlarını interaktif deneyimler yaratarak değiştirmeyi amaçlayan, müşteri odaklı web siteleri, e-ticaret, intranet, extranet, internet gibi teknolojileri kullanarak, pazarlama yoluna olumlu çözümler sunmayı amaçlayan, reklam sektörünün günümüzde en yoğun izlediği yol olmaktadır.

Yoğunlukla kullandıkları pazarlama mecraları; banner reklamları ile pazarlama, arama motoru pazarlama, sosyal medya ile pazarlama, akıllı linklerle pazarlama, e-posta ile pazarlama, online PR ile pazarlama, bloglar, forumlar, viral pazarlama yöntemleri v.s. olmaktadır. Bu alanlara her geçen gün yenileri katılmaktadır ama katılan her yeni mecra, teknolojinin yeni bir ürünü olarak gündeme gelmektedir. Bunlardan bir örneğini ise, insanların bazı sosyal sitelere, cep telefonlarından ulaşılabilmeleriyle, sosyal sitelerde yer alan reklam alanlarının, kullanıcıların cep telefonlarında da görülebilmesidir. Bu durum, pazarlamanın da bu alandan yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Günümüzde firmalar, bu alanının pazarlama için kullanılmaya başlamasını beklemektedirler. Bu anlamda çalışan interaktif ajanslar, normalde daha önce, geleneksel olarak hazırladıkları reklam kampanyalarının benzerini, burada da yapmaktadırlar. Reklam veren şirketler için, reklam kampanyaları düzenlemektedirler. İşletmeler, yukarıda sayılan, internetin reklam ve pazarlama mecralarını kullanarak, müşterileri ile birebir etkileşim kurarak, ürün ve hizmetlerini satmaya, müşterilerin davranışlarını değiştirmeye çalışmaktadırlar. Firmalar, bu tip alanlarda, müşterileriyle ilgili almaları gereken bütün bilgilere sahip olmaktadır. Gerekli ölçümlerini yapabilmekte ve tepkilerini anında öğrenerek, kendilerini bu yönde yenileyebilmektedirler. Müşterilerinin beklentilerine uygun, kişiselleştirilmiş değer tekliflerini sunabilmekte ve geri dönüşümü anında görebilmektedir. Aynı zamanda, aynı anda birebir yapılan bu iletişim sayesinde, müşteriye göre değer teklifi yapabilmektedirler. İnteraktif pazarlama, günümüzde son teknolojileri kullanmakta ve her yeni gelişmeyi kullanmayı amaçlamaktadır. Bu durum, pazarlamanın geleneksel yöntemlerini değiştirmekte ve ona yeni bir yüz ve biçim vermektedir.