Kurumsal Kimlikler

Markalaşma sürecinin temel adımını oluşturur, marka hedef ve vizyonun sunum şeklidir.