Reklam - Medya & Sosyal Medya - Interactive

Markanın medya ve internet dünyasında tanınırlığının arttırılması ve hizmetini geniş bir kitleye ulaştırma şeklidir.