branding_22

Bir kurumun kimliğinin tasarlanması süreci ,  ilk olarak kurumun kişiliğinin araştırılması ile başlar.  Kurumun kimliğine karar verdikten sonra süreci , kimliğe uygun bir konsept yaratmak takip eder. Bu en önemli aşamadır çünkü yaratılan konsept ,  kurumun kimliği ile bütünleşecektir. Ve insanlara bu kurumu hatırlatacaktır. Bu sebeple oldukça dikkatli seçilmesi gerekmektedir. Konsepte karar verildikten sonra süreci konsept ve markanın özdeşmesi takip eder. Nu aşamada artık insanların beyninde o marka ile o konsept birleşmiş olur. Bunda reklamlarında etkisi büyüktür.

Buna en güzel örnek banka reklamlarıdır. Her bir renk bile size bir bankayı hatırlata bilmektedir. Bu sebeple büyük markalar konseptlerinden farklı renkler kullanmayı tercih etmişlerdir.
Kurumsal kimlik tasarımında ilk aşama grafik tasarım dır. Bu evrede markanın logosuna ve sloganına karar verilir afiş tasarımları yapılır. Bu evreyi paralel olarak markanın ofisinin iç tasarımının ve vitrin tasarımının yapılması izlemektedir. Vitrin ve tabela tasarımı insanların ilk karşılaşacağı yüz olduğu için oldukça önemlidir. İnsanları içeriye çeken bir tasarıma sahip olması gerekir.

Aksi takdirde insanları kaçıracaktır. Vitrin aynı zamanda markanın hitap ettiği kitleyi de gösterir. Bir markanın hangi sınıf insanlara hitap ettiğini vitrin tasarımından anlamanız oldukça kolaydır. Kimi vitrin tasarımları orta gelirli insanları dışarı iter. Daha elegant ve pahalı olduğunu söyleyen bir kimliğe sahip markaların vitrinleri genellikle bu şekildedir.