02_maistorplus_sgradite_na_budeshteto1

Sosyal platform gazete, televizyon ya da film gibi geleneksel medyadan oldukça farklıdır. Genelde geleneksek medya enformasyonun yayınlanması için bazı kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır.

Buna rağmen bilgi yayınlamak ya da bilgilere erişmek için sosyal medya masrafsız olmaktadır ve erişim araçları tüm insanlara açıktır, bireyler dahi kullanabilirler.

Geleneksel medya, genelde ‘broadcast’ , ‘endüstriyel’ gibi kelimelerle tanımlanmaktadır. Sosyal platformda TV yayını yapmak ya da matbaa yatırımı yapabilmek için normalde zorunlu olduğu gibi lisanslara gerek duyulmamaktadır.

Sosyal medyanın ve geleneksel medyanın ortak olarak taşıdığı karakter özelliği, büyük ya da küçük kitlelere ulaşabilmesidir. Örnek verecek olursak, hem bir TV programı hem de bir blog yazısı kimseye ulaşmayabilir ancak milyonlarca kişiye de ulaşabilir.

mobil site kullanımını da sosyal ve geleneksel medya arasındaki en büyük fark olarak söyleyebiliriz. Ayrıca sosyal ve geleneksel medya arasındaki farkları tanımlamaya yardımcı özellikler, kullanılan metoda göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Bu özellikleri şu şekilde açıklayabiliriz; Erişim, erişilebilirlik, kullanışlılık, yenilik, kalıcılık, özgürlük gibi maddelere ayırabiliriz. Erişim, sosyal ve geleneksel medya teknolojileri tüm kişilerin genel bir kitleye ulaşabilmesine imkân verebilmektedir.

Ayrıca mobil site özelliği erişimi de sosyal platforma ait olmaktadır. Erişilebilirlik, geleneksel medya için üretim sağlamak genelde özel firmaların sahipliğinde olmaktadır.

Kullanışlılık, geleneksel medya üretimi genelde uzmanlaşmış yetenekler ve uzmanlaşmış eğitimler gerekir. Yenilik, geleneksel medya iletişimlerinde ortaya çıkan zaman farkı anında etki ve tepkisi olan sosyal platform ile kıyaslama yapıldığında uzun olmaktadır.

Kalıcılık, geleneksel medya yapıldıktan sonra değişme yapılamaz. Özgürlük, sosyal ve geleneksel medya arasındaki en önemli fark özgürlük olmaktadır.